هرم

ترویج ریاضیات و علوم رایانه

هرم یک مجلۀ الکترونیکی رایگان برای ترویج ریاضیات و علوم رایانه است که به صورت ماهانه منتشر می‌شود. مخاطب این مجله همۀ علاقه‌مندان به این حوزه به خصوص دانش‌آموزان پایه‌های اول تا دوازدهم هستند.