جالیز

 

«جالیز»یک بازی کارتی رقابتی است. بازیکن‌ها در این بازی با مدیریت جالیزهایشان، تالش می‌کنند تا بهترین و گرانترین محصولات را بکارند و با فروش آنها، کسب و کارشان را حسابی سکه کنند. اما موفقیت در این کسب و کار، همان قدر که به سخت‌کوشی و تالش احتیاج دارد، حواس جمع، حساب و کتاب و کمی هم شانس می‌خواهد. بهترین محصول را در جالیزها بکارید، به موقع محصولات را برداشت کنید، زمین‌ها را گسترش دهید و بهترین معاملات را با کشاورزهای دیگر انجام دهید تا بتوانید بهترین کشاورز «جالیز» باشید.

هدف بازی هر بازیکن در شروع بازی یک قطعه زمین دارد که شامل دو جالیز است و می‌تواند روی آنها محصولات کشاورزی بکارد و از فروش محصولات، سکه به دست آورد. در پایان بازی هرکس سکه‌های بیشتری داشته باشد، برنده است. جالیز را می‌توان در دو حالت عادی و پیشرفته بازی کرد. اگر برای اولین بار بازی می‌کنید، حالت عادی را انتخاب کنید و بعد از مسلط شدن به قوانین بازی، حالت پیشرفته را بازی کنید.

هر بازیکن یکی از صفحه‌های زمین  و نشان اعتبار مربوط به آن را برمی‌دارد. صفحه‌ها و نشان‌های اعتبار اضافی را به جعبه برگردانید. تمام کارت‌های محصولات را بر حسب نوعشان جدا کرده، سپس با مراجعه به جدول زیر و بر اساس تعداد بازیکنان، کارت‌های محصول لازم را جدا کنید. بقیۀ کارت‌ها را به جعبه بازی برگردانید. کارت‌های محصول جداشده را بُر بزنید و به هر بازیکن کارت بدهید تا در دست خودشان قرار دهند. کارت‌های باقیمانده را به پشت، وسط میز و در دسترس همه بازیکنان بگذارید. این کارتها «دسته محصولات» را تشکیل می‌دهند.

به تعداد بازیکن‌ها، کارت جالیز سوم و نشان تراکتور بردارید و به رو کنار کارت‌های محصول، وسط میز بگذارید. یکی بیشتر از تعداد بازیکنان نشان کود بردارید و به رو کنار کارت‌های وسط بگذارید.

(فقط برای بازی پیشرفته) کارت‌های رویداد را بر زده و به پشت در وسط میز قرار دهید. این کارت‌ها «دسته رویداد» را تشکیل می‌دهند.

نشان اصلاح نژاد ، نشان باران و نشان برف هم فقط در بازی پیشرفته به کار می‌روند. آخرین کسی از بازیکنان که به میوه‌فروشی رفته است، بازی را شروع می‌کند و بعد از او بازی در مسیر حرکت عقربه‌های ساعت، به نوبت ادامه پیدا می‌کند.

 

پیشنهاد: برای بازی کوتاه‌تر، یکی از دسته‌های محصولات را از کارت‌ها کم کنید، و برای بازی طولانی‌تر، یک دسته اضافه کنید.

 

 

 

کارهای اجباری

هر بازیکن در نوبتش باید کارهای اجباری زیر را بهترتیب و به شرحی که در ادامه آمده است، انجام دهد:

کاشت (بازی کردن ۱یا ۲کارت از دست بازیکن روی جالیز خودش)

بازار (رو کردن ۲کارت از دسته محصولات وسط میز و شروع معامله)

دریافت محصول (پر کردن کارتهای دست بازیکن)

۱- کاشت (بازی کردن ۱یا ۲کارت از دست بازیکن روی جالیز خودش)

بازیکن در ابتدای نوبتش باید یک یا دو کارت محصول از دست خودش را روی جالیزهای زمین خود، با توجه به نکات زیر، بکارد.

 • روی هر جالیز تنها یک نوع محصول میشود کاشت. (یعنی محصولات مشابه را میتوان روی یک جالیز قرار داد، ولی محصولات غیر مشابه باید روی دو جالیز مختلف قرار بگیرند.)
 • درصورتیکه بازیکن در ابتدای نوبتش کارتی در دست نداشته باشد، لزومی به کاشت محصول نیست.
 • درصورت پر بودن جالیزها، بازیکن باید ابتدا محصولات یک یا هر دو جالیز را برداشت کرده و سپس محصول یا محصولات جدید را در جالیز خالیشده بکارد. (برای یادگرفتن روش برداشت محصول، به توضیحات برداشت محصول در بخش کارهای اختیاری نگاه کنید).

۲- بازار (رو کردن ۲کارت از دسته محصولات وسط میز و شروع معامله)

بازیکن باید دو کارت از دسته محصولات وسط میز برداشته و در معرض دید همه بازیکنان به رو قرار دهد. سپس بازیکن باید هر کدام از آن کارتها را یا بکارد، یا معامله کند و یا هدیه دهد. این مرحله با در نظرگیری نکات زیر انجام میشود:

 • تمام کارتهای رو شده در این مرحله و کارتهایی که دادوستد میشوند، باید در جالیزهای
 • بازیکنان کاشته شود و نباید آنها را در دست قرار داد.
 • بازیکن میتواند کارت را برای خودش بردارد، در این صورت باید بلافاصله آن را در زمین خود بکارد.
 • بازیکن میتواند کارت را با کارتهای در دست دیگران معامله کند. در اینصورت، و پس از انجام توافق، بازیکن خریدار باید بلافاصله آن کارت را در زمینش بکارد، همچنین بازیکن فروشنده نیز باید کارت یا کارتهایی که در ازای معامله بدست میآورد را بلافاصله در زمینش بکارد.
 • بازیکن میتواند کارت را به رایگان هدیه کند. در اینصورت بازیکنی که کارت را دریافت میکند باید بلافاصله آنرا در زمینش بکارد.
 • درصورتیکه بازیکن نتواند کارت را معامله کند، و بازیکنی هم آنرا به عنوان هدیه نپذیرد، بازیکن باید آن دوکارت را برای خودش بردارد و بلافاصله در زمینش بکارد.
 • درصورت پر بودن جالیزها، بازیکن باید ابتدا محصولات یک یا هر دو جالیزش را برداشت کرده و سپس محصول یا محصولات جدیدی که بهدست آورده را بکارد. (توضیحات برداشت محصول در بخش کارهای اختیاری)
 • معامله را تنها بازیکنی که نوبتش است انجام میدهد و حتما باید در مورد کارتهای رو شده در
  این مرحله باشد. هنگام معامله، بازیکن خریدار میتواند هر تعداد کارت را که مایل بود، از دست خودش، پیشنهاد کند.

 

 

 

 

 

 

 

۳- دریافت محصول (پر کردن کارتهای دست بازیکن)

بازیکن باید در انتهای نوبتش و بعد از اتمام مرحله معامله، با توجه به جدول صفحهی۲، دو یا سه کارت از روی دسته محصوالت برداشته و به دستش اضافه کند. (برای تعداد کارتهای در دست هر بازیکن محدودیتی وجود ندارد). بعد از این کار نوبتش تمام میشود و بازیکن بعدی نوبتش را شروع میکند.

هر بازیکن می‌تواند در هر زمانی در طول بازی (حتی در زمانیکه نوبتش نیست) کارهای اختیاری برداشت و یا خرید را به هر تعدادی که مایل بود، به شرح زیر انجام دهد.

۱- برداشت (فروش کارت‌های جالیز)

در هر زمانی در طول بازی می‌توانید کارتهای محصولاتی را که در زمینتان کاشته‌اید برداشت‌کرده و در ازایش سکه دریافت کنید.

 • بعد از برداشت کارت‌های یک جالیز، نگاه کنید چند کارت را برداشت کرده‌اید. عدد گیاه‌شمار روی کارت نوشته این تعداد کارت چند سکه می‌ارزد. پس مشخص می‌شود شما باید چند سکه بگیرید.
 • سکه‌ها در بازی «جالیز» پشت کارت‌ها نقاشی شده‌اند. پس به تعداد سکه‌هایی که باید بگیرید، کارت نگه دارید و بقیه را بسوزانید.
 • اگر تعداد کارت‌ها بین دو عددِ مشخص‌شده بود تعداد سکه را با عددِ پایین‌تر حساب کنید. 
 • اگر تعداد کارت‌ها طوری بود که به عدد سکه‌ها نمی‌رسید، هیچ سکه‌ای دریافت نمی‌کنید. برای برداشت، باید کل کارتهای یک جالیز را برداشت کنید و نمیتوانید فقط بخشی از آن را برداشت کنید و بخشی را باقی بگذارید.

 

 

۲- خرید (پرداخت سکه و دریافت تجهیزات)

در هر زمانی در طول بازی می‌توانید تعداد سکه‌های مورد نیاز برای خرید را پرداخت کرده و در ازایش تجهیزات زیر را خریداری کنید. سکه‌های پرداختی را به رو در دسته کارت‌های سوخته قرار‌دهید و سپس نشانِ تجهیزات مورد نظر را بردارید.

خرید جالیز سوم:

هر بازیکن در طول بازی می‌تواند تنها یک جالیز اضافه را با پرداخت ۳ سکه خریداری کند. با داشتن جالیز سوم، بازیکن فضای بیشتری برای کاشتن محصولاتش در اختیار

خواهد داشت. همچنین، داشتن جالیز سوم در پایان بازی ۲ سکه ارزش دارد.

خرید تراکتور:

هر بازیکن در طول بازی می‌تواند تنها یک تراکتور را با پرداخت ۲ سکه خریداری کند. بازیکن صاحب تراکتور می‌تواند در نوبتش و در مرحله کاشت، به جای دو محصول، تا سه

محصول در زمینش بکارد. همچنین، هر تراکتور در پایان بازی ۱ سکه ارزش دارد.

خرید کود:

هر بازیکن در طول بازی می‌تواند برای هرکدام از جالیزهایش با پرداخت ۲ سکه، یک کود خریداری کند. بازیکنان می‌توانند با قرار دادن یک کود بر روی یک جالیز، سرعت رشد محصولات آن جالیز را افزایش دهند. در واقع هر نشان کود، در هنگام برداشت، به عنوان یک کارت از محصول آن جالیز در نظر گرفته می‌شود. (مثال اگر دو کارت نخودفرنگی و یک کود در یک جالیز باشد، هنگام برداشت انگار سه کارت نخودفرنگی در آن جالیز داریم). هر جالیز تنها یک کود را می‌تواند داشته باشد، و هر کود تا پایان بازی روی آن جالیز می‌ماند. کود در پایان بازی می‌سوزد و هیچ ارزشی ندارد.

خرید کارت محصول:

هر بازیکن در طول بازی تنها یکبار می‌تواند با پرداخت ۱ سکه، ۳ کارت از روی دسته محصولات را برداشته و در دست خود قرار دهد. (می‌تواند از آنها در نوبت خودش،

هرطور که بخواهد طبق قوانین بازی استفاده کند).

 

در طول بازی هر زمان که دسته کارت‌های محصولات تمام شد، کارتهای سوخته را بر بزنید و دسته جدید محصولات را ایجاد کرده و بازی را ادامه دهید. بازی زمانی که دسته کارت‌های محصولات برای بار سوم تمام شود، به پایان می‌رسد. پس از پایان بازی، بازیکنان به شرح زیر آخرین مرحله کاشت و برداشت را انجام می‌دهند:

هر بازیکن می‌تواند از دستش حداکثر دو کارت (و اگر تراکتور داشته باشد، سه کارت) را بکارد.

همه بازیکنان محصولاتی که در جالیزهایشان کاشته‌اند را برداشت کرده و به فروش می‌رسانند. در نهایت، بازیکنی که سکه‌های بیشتری داشت (با احتساب ارزش جالیز سوم، تراکتور و کارت کشاورز نمونه در بازی پیشرفته) برندۀ بازی است.

در صورت تساوی، برنده آن بازیکنی است که جالیز سوم خریده باشد. اگر باز هم مساوی باشند، بازیکنی برنده می‌شود که پول بیشتری برای خرید تجهیزات (تراکتور و کود) خرج کرده باشد. اگر باز هم مساوی باشند، هر دو برنده اعلام می‌شوند.

روش و پایان بازی پیشرفته مانند بازی ساده است و تنها کارت‌های رویداد به بازی اضافه می‌شوند. بازی پیشرفته حداکثر با ۶ بازیکن بازی می‌شود و حالت هفت‌نفره ندارد.

در بازی پیشرفته، در شروع هر دور از بازی (به استثنای دور اول)، یکی از کارت‌های رویداد برگردانده می‌شود و بازیکنان توضیح نوشته‌شده روی کارت را اجرا می‌کنند. بعد از اجرا کردن رویداد، بازی مثل قبل ادامه پیدا می‌کند. کارت‌های رویداد دو حالت دارند:

 • رویدادهای لحظه‌ای: اثر این رویدادها، تنها در لحظه رو شدن، برای یک یا تمام بازیکنان، اعمال می‌شود. مانند رویداد کلاغ، دزدی، مالیات، باغبان و…
 • رویدادهای فصلی: در زمان رو شدن این رویدادها (شامل باران، برف و اصلاح نژاد)، نشان مربوط به آن رویداد روی یکی از زمین‌ها یا محصولات قرار می‌گیرد و قدرت آن رویداد تا پایان آن دور از بازی و رو شدن رویداد بعدی پابرجا می‌ماند. در شرایط خاص، برخی رویدادها ممکن است تغییری در بازی به وجود نیاورند. (مثال: در رویداد بازیافت اگر کارتی نسوخته باشد، بازیکنی نمی‌تواند کارتی برای بازیافت بردارد و بازی مانند قبل ادامه پیدا می‌کند). اگر دسته کارتهای رویداد تمام شد (که احتمال بسیار کمی دارد) آن‌ها را بر بزنید و دوباره به پشت بگذارید.

در زمان رو شدن کارت رویداد، بازیکن‌ها حق برداشت محصول یا خرید را ندارند. (برای مثال اگر رویداد کلاغ رو شود، همۀ بازیکن‌ها از کارت‌های محصولی که نفر

سمت چپ کاشته یک کارت برمی‌دارند و می‌اندازند توی دسته‌ی کارت‌های سوخته و بازیکن نمی‌تواند بعد از اینکه رویداد کلاغ رو شد کارت‌هایش را برداشت کند تا کلاغ آن را نخورد)!

 

 

کلاغ: (اجباری)

هر بازیکن باید یکی از محصولات کاشته شدۀ نفر سمت چپش را از زمین آن بازیکن برداشته و در دسته‌ی کارت‌های سوخته بیندازد. اگر همۀ زمین‌های بازیکن سمت چپش خالی باشد، کلاغ نمی‌تواند چیزی بدزدد.

باغبان: (اختیاری)

تمام بازیکنان می‌توانند یک کارت محصول را از دستشان در زمین خود بکارند.

برف: (اجباری)

هر بازیکن یک نشان برف روی یکی از جالیزهای بازیکن سمت راستی خودش می‌گذارد. آن جالیز تا رویداد بعدی یخ می‌زند. یعنی نه می‌توان روی آن محصولی کاشت و نه محصولی را از آن برداشت کرد. اگر برف در دور آخر بازی روی جالیزی بنشیند، فقط نمی‌توان رویش محصولی کاشت ولی می‌توان برداشت کرد. با شروع رویداد بعدی دانۀ برف حذف می‌شود. برف روی جالیز خالی هم می‌نشیند که در این صورت، نمی‌شود در آن دور روی آن محصولی کاشت.

خشکسالی: (اجباری)

هر بازیکن یکی از جالیزهای خودش را انتخاب کرده و تمام کارت‌های آن جالیز را در دستۀ کارت‌های سوخته می‌ریزد. اگر یکی از زمین‌های بازیکن خالی باشد، خشکسالی روی آن بازیکن تاثیری ندارد.

باران: (اجباری)

هر بازیکن یک نشان باران روی یکی از جالیزهایش می‌گذارد و تا رویداد بعدی، به محصول روی آن جالیز، یکی اضافه می‌کند (مانند کود، ولی موقتی.) باران روی جالیزهایی که کود دارند و نیز جالیزهای خالی نمی‌نشیند. با شروع رویداد بعدی باران حذف می‌شود.

روز خرید: (اختیاری)

تمام بازیکنان می‌توانند با کارت‌های محصولی که در دستشان دارند یا کارت‌های اعتبارشان، معامله کنند. برخالف معاملۀ عادی، کارت‌های معامله‌شده در روز خرید روی زمین کاشته نمی‌شوند و بازیکنان آن‌ها را در دستشان قرار می‌دهند.

کشاورز نمونه:

بازیکنی که بیشترین تعداد کارت محصول را در یک جالیز کاشته باشد (حداقل ۳ کارت) برندۀ کارت کشاورز نمونه می‌شود که در پایان بازی یک سکه ارزش دارد. اگر دو یا چند نفر بیشترین تعداد محصول را کاشته باشند، محصولات بقیۀ جالیزهایشان با هم مقایسه می‌شود و هر کدام که مجموعۀ طولانی‌تری داشت برنده است. اگر باز هم شرایط برابر بود کارت کشاورز نمونه به هیچکس نمی‌رسد. 

دزد: (اختیاری)

هر بازیکن می‌تواند یک کارت از محصولاتی که نفر سمت راستی‌اش روی زمین کاشته را برداشته، و در دست خودش قرار دهد.

روز بازیافت: (اجباری)

تمام بازیکنان، از بازیکن آخر و در جهت عکس بازی، دستۀ کارتهای سوخته شده را نگاه کرده و یک کارت برداشته و در دستشان قرار می‌دهند. ممکن است تعداد کارت‌ها کم باشد و به تمام بازیکنان کارتی نرسد.

اصلاح نژاد:

بازیکنی که ارزان‌ترین محصول را کاشته باشد (یعنی محصولی که عدد تعداد آن بزرگتر است) یک نشان اصلاح‌نژاد روی کارت محصولش می‌گذارد و ارزش محصولش تا رویداد بعدی یک سکه بیشتر می‌شود، اگر شرایط مساوی پیش آمد ، هیچ بازیکنی نمی‌تواند از این رویداد استفاده کند.

مالیات: (اجباری)

بازیکنی که بیشترین سکه را دارد باید یکی از سکه‌هایش را در دستۀ کارت‌های سوخته بیندازد. در شرایط مساوی (بیش از یک بازیکن بیشترین سکه را به یک مقدار داشته باشند) هیچ بازیکنی سکه‌ای از دست نمی‌دهد.

 حراج بذر: (اختیاری)

بازیکنی که کمترین کارت محصول را در دستش دارد، میتواند ۳ کارت از روی دسته کارت‌های وسط بردارد. اگر شرایط مساوی پیش آمد هیچ بازیکنی کارت نمی‌کشد.

 

طراح بازی: محسن پوررمضانی تدین تحقیق و توسعه: امیر سالمتی تصویرگران: حسین توکلی، نعیم طراح گرافیک: مهدخت رضاخانی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *