جواب معماهای شمارۀ ۳

جوراب‌های دابی

دابی چند تا جوراب از کمدش بر دارد تا مطمئن باشد حتما یک جفت هم رنگ برداشته است؟

جواب ۴ است

با وجود اینکه تعداد زیادی جوراب در کمد دابی است اما تنها ۳ نوع تنوع رنگ وجود دارد پس اگر دابی ۴ جوراب بردارد مطمئن خواهد بود که حتما یک جفت هم رنگ برداشته است.

طلا در جزیرۀ زامبی‌ها

چگونه با یک سوال از یکی‌ از ساکنین جزیره‌ می‌‌توانید از وجود طلا مطمئن شوید؟ به خاطر داشته باشید که شخص پاسخ شما را با “بال” یا “دا” خواهد داد و شما بدون اینکه بدانید “بال” یا “دا” واقعاً به چه معنی‌ است باید بفهمید که در جزیره‌ طلا وجود دارد یا خیر.

در این معما نیز مثل قبل چندین روش متفاوت وجود دارد. یکی‌ از راه‌ها این است که بپرسیم ** اگر کسی‌ از شما بپرسد که در این جزیره گنج وجود دارد، آیا شما پاسخ می‌‌دهید “بال”؟ **

طبق آنچه در ادامه خواهیم گفت، اگر در جزیره طلا وجود داشته باشد، شخص فارغ از اینکه انسان است یا زامبی و اینکه “بال” یا “دا” هر کدام به چه معنایی هستند جواب می‌‌دهد “بال”، و اگر وجود نداشته باشد، جواب می‌‌دهد “دا”.

فرض کنید سوال ” آیا در جزیره طلا وجود دارد؟” را با G نشان دهیم.

حالت اول: شخص انسان است و “بال” یعنی‌ بله. فرض کنید در جزیره طلا وجود داشته باشد، آنگاه شخص در جواب سوال G می‌‌گوید “بال”. چون شخص یک انسان است در کمال راست گویی به شما خواهد گفت که جواب “بال” به سوال G می‌‌دهد بنابراین می‌‌گوید “بال”. اکنون فرض کنید در جزیره طلایی وجود نداشته باشد، در این صورت جواب شخص “بال” نخواهد بود و چون یک انسان است به شما می‌‌گوید که به سوال آیا در جزیره طلا هست جواب بال نخواهد داد پس در جواب سوال اول شما پاسخ می‌‌دهد “دا”.

حالت دوم: شخص زامبی است و “بال” یعنی‌ بله. فرض کنید در جزیره طلا وجود داشته باشد، در این صورت دوباره “بال” جواب صادقانه به سوال G است. اما از آنجایی که شخص یک زامبی است در جواب نخواهد گفت “بال”. او به شما دروغ می‌‌گوید که اگر از او سوال G را بپرسید جواب می‌‌دهد “بال”. پس جواب او به شما “بال” خواهد بود. حال فرض کنید هیچ طلایی در جزیره نباشد. در این صورت “بال” جواب نادرستی برای سوال G است. پس در واقع زامبی  جواب “بال” را به سوال شما خواهد داد. اما سپس با دروغ به شما خواهد گفت که در جواب سوال G به شما نخواهد گفت “بال”. در نتیجه جواب سال را با “دا” می‌‌دهد.

حالت سوم: شخص یک انسان است و “بال” یعنی‌ نه. فرض کنید که در جزیره طلا وجود داشته باشد. در این صورت “بال” جواب نادرستی برای سوال G است. پس یک انسان این پاسخ را نخواهد داد. یک انسان در کمال صداقت به شما می‌‌گوید که به سوال شما جواب بال نخواهد داد پس جواب می‌‌دهد “بال”. اگر در جزیره طلا نباشد، در این صورت “بال” جواب صادقانه به سوال G است، از این رو “بال” جوابی خواهد بود که انسان واقعی‌ به سوال G می‌‌دهد. پس انسان در پاسخ به سوال شما می‌‌گوید “دا” (یعنی‌ بله، من جواب “بال” به سوال  G می‌‌دهم.)

حالت چهارم: شخص یک زامبی است و “بال” یعنی‌ نه. فرض کنید در جزیره طلا باشد. پس در واقع زامبی پاسخ سوال G را با “بال” می‌‌دهد. اما او به دروغ خواهد گفت که این جواب را نمی‌‌دهد، پس جواب سوال شما را با “بال” خواهد داد. فرض کنید در جزیره طلا نباشد. پس جواب واقعی‌ زامبی به سوال G “دا” است.  زامبی به سوال اول شما جواب “بال” نخواهد داد. اما به شما برعکسش را می‌‌گوید. پس جواب سوال شما را با “دا” می‌‌دهد.

به طور خلاصه، اگر در جزیره طلا وجود داشته باشد، آنگاه در هر چهار حالت شما جواب “بال” را دریافت می‌‌کنید. اگر طلا وجود نداشته باشد، جوابی که دریافت خواهید کرد “دا” خواهد بود.

سوال دیگری که همین نتیجه را خواهد داد این است که بپرسید: ** آیا این درست است که شما انسان هستید اگر و تنها اگر “بال” جواب صحیح به سوال “آیا در این جزیره طلا هست؟” باشد.**

در قلعۀ دراکولا

با پرسیدن یک سوال از هر کسی‌ در آن قلعه (که جوابش “بال” یا “دا” باشد)  می‌‌توانستم بفهمم که او خون آشام است یا نه! به نظر شما این سوال چیست؟

باید از او بپرسید “کلمه “بال” جواب صحیح به سوال ** آیا شما عاقل هستید؟** است؟” اگر جواب بدهد “بال” یک انسان است؛ اگر جواب بدهد “دا” یک خون آشام است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *